Oudergericht Pedagogisch adviserend gesprek

In de opvoeding van je kind ervaar je als ouder soms dillema’s of aanvaringen die tot veel weerstand kunnen leiden bij beide partijen. Jouw goedbedoelde adviezen of regels worden je niet altijd in dank afgenomen. Je raakt gefrustreerd dat er niet naar je geluisterd wordt of dat het patroon ontstaat dat ruzies escaleren. In de OPAd gesprekken wordt er adviserend samengewerkt met ouders. OPAd staat voor Oudergericht Pedagogisch Adviseren. Ik kijk mee door de ogen van de ouder en hoe deze denkt en handelt. Mijn vertrekpunt is dat de ouder het beste voorheeft met zijn kind en zich daar verantwoordelijk voor voelt. Ik zie het als een daad van kracht als de ouder hulp inschakelt en mij mee laat kijken in de opvoedkwestie.

Contactgerichte therapie - DSC02124_1-1024x683
Contactgerichte therapie - DSC02368_1-1024x683

Visie

De basis van mijn werkwijze ligt in de drie bouwstenen van oudergericht, competentiegericht en samenwerkingsgericht handelen. Ik ga bij de gespreksvoering uit van de kracht en de hindernissen van de ouder in de lastige opvoedsituatie. Ik onderzoek samen met de ouder hoe ik kan helpen bij het veranderen van concrete opvoedhandelingen welke aansluiten bij de behoeften van het kind.

Ervaringen met OPAd

“De gesprekken hebben bijgedragen aan een andere relatie met mijn kind. Meer ontspannen en meer in verbinding met elkaar.

De gesprekken geven inzicht, rust en resultaat.

Heel constructief en concreet om samen naar de hulpvraag te kijken.

Een heldere en directe communicatie gecombineerd met de nodige kennis en levenservaring van Christina. Bovendien geen bakken met huiswerk meegekregen!

Het maakt mijn leven weer een ponykamp! De onrust in mijn hoofd is weg aangezien ik nu weet wat ik moet doen.

Het heeft mij aan het denken gezet en hoe ik bewuster opvoedkundig kan handelen.

Wat kun je concreet verwachten?

Er vinden 3 gesprekken plaats van minimaal een uur waarin de hulpvraag van de ouder centraal staat. Er wordt samen gekeken wat werkt en wat niet werkt. Daarnaast voorzie ik de ouder van informatie van de leeftijdsfase van het kind en leg deze naast de ervaringen van de ouder. Dit alles wordt in kaart gebracht d.m.v. een mindmap. Er wordt toegewerkt naar een concreet toetsmoment in de praktijk waarbij de nieuwverworven inzichten en handelingsalternatieven van de ouder worden ingezet. Hierna zal een kort telefonisch evaluatiegesprek plaatsvinden waarin de ouder de nieuwe ervaringen kan delen, vragen kan stellen en kijken of er meer nodig is ter ondersteuning van de opvoedkwestie van het kind.

Voordelen

  • Er is sprake van maatwerk en een positieve benadering.
  • Dit kortdurend gestructureerd traject wordt vaak als doeltreffend en zinvol ervaren waardoor verdere ondersteuning niet nodig is.
  • Er wordt aangesloten op de expertise en competenties van de ouder in plaats dat de ouder zich moet aansluiten op de expertise van de professional.  
  • In mijn rol van gespreksleider werk ik samen met de ouder waardoor een gelijkwaardige verhouding ontstaat.
  • Er is geen huiswerk of voorbereiding aan de gesprekken verbonden.
  • Het zicht op het kind wordt vergroot.
  • De relatie tussen ouder en kind wordt in korte tijd verbeterd.
  • De gesprekken kunnen zowel fysiek of eenvoudig online plaatsvinden.
  • De tussentijdse verslaglegging kan als naslagwerk bijdragen aan het blijven toepassen van de nieuwe inzichten.

Heb je nog vragen

Wees welkom en laat het me weten!

Bel +31 (0)6 28689098 of vul het contactformulier in.

Naam(Vereist)
Door dit formulier te versturen ga je akkoord met de privacyverklaring.