Over mij

Christina Creemers-van Heerde

Na mijn studie aan de Nederlands Belgische Examen Stichting voor Psychodrama (NBES) voor Certified Practioner (CP), heb ik de 4-jarige bachelor opleiding Vaktherapie met drama aan de Hogeschool in Utrecht met succes afgerond.

Ervaringsdeskundige

Als basis en ter ondersteuning van mijn rol als Dramatherapeut en Psychodramaturg, heb ik onderstaande trainingen gevolgd. Deze geven mij nu de inhoud om als therapeut, in mijn praktijk voor Contactgerichte Therapie, jou met ruime kennis en ervaring te begeleiden in het proces van ontwikkeling.

Door ook zelf de eerste stappen te hebben gezet in mijn persoonlijke ontwikkeling, kan ik u vanuit mijn eigen ervaring professioneel begeleiden. Beide opleidingen hebben mijn fundament verstevigd en als mens verrijkt in het contact met mezelf en mijn omgeving.

Wil je meer weten over Dramatherapie en Psychodrama en wat je kan verwachten bij een therapietraject?

Opleidingen

Vooropleiding tot Psychodramaturg aan de Academie voor Psychodrama in Arnhem.

Onderdelen van deze opleiding zijn:

Stage
Observaties en co-directorschap bij verschillende leertherapie groepen.

Supervisie
Voor de verdere ontwikkeling van mijn eigen stijl en voldoende vakkundigheid heb ik de benodigde uren supervisie gevolgd. Dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot Psychodramaturg.

Contactgerichte therapie - DSC02092_1-1024x683
Contactgerichte therapie - DSC02176_1-683x1024
Opleiding groepsprocessen aan de School voor Professionaliteit

Groepsprocessen
Ik ben opgeleid in het opzetten en begeleiden van groepsprocessen. Deze vorm van trainen biedt ondersteuning van een bestaande cultuur of bij het invoeren van een nieuwe cultuur. Door dit toe te passen in een organisatie kunnen groepsprocessen ontwikkeld, ondersteund en getraind worden.

Teamleren
Leren in een team gebeurt door creatieve en effectieve samenwerking, gericht op het uitvoeren van de taak. Daarvoor is een gemeenschappelijke visie een voorwaarde. Een heldere, duidelijke en gemeenschappelijke visie, die ten grondslag ligt aan het uitvoeren van de taak, en de kwaliteit van het product. Waaraan ieder teamlid een communicatieve, creatieve en vooral effectieve bijdrage levert. Door teamleren komt elk individu in een team en organisatie tot zijn recht.

Bachelor opleiding Vaktherapie met drama, aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort.

De vaktherapeutische benadering biedt signalering, preventie, ondersteuning, observatie, indicatiestelling, behandelen en/of training. Ik zet de cliënt(en) aan tot ervaren, vormgeven en handelen waarbij deze tot bewustwording, betekenisverlening, verwerking, ontwikkeling en verandering komt. Ik maak hierbij gebruik van (kort) rollenspel zoals het uitspelen van een lastige situatie of een herinnering. Tijdens het spel kan er met gedragsalternatieven worden geoefend. Daarnaast werk ik met verschillende technieken zoals projectiemateriaal, handdieren/handpoppen, de lege stoel of kussentjes waardoor de binnenwereld tot uitdrukking komt. We gaan aan de slag met de informatie en betekenisgeving die hier uit voortvloeit. Voor de wat jongere cliënten maak ik gebruik van improvisatie en fantasiespel aangezien teveel bewustwording spanning kan oproepen waardoor het ontwikkelingsproces stagneert.

Ik sluit zorgvuldig aan bij de cliënt en biedt een veilig therapeutisch kader. Met humor en energie stimuleer ik de cliënt om op ontdekkingstocht te gaan. Ik werk vanuit een humanistische benadering waarbij de cliënt centraal staat en op een positieve wijze wordt bevestigd. Ik neem hierbij een ondersteunende, uitnodigende en accepterende houding aan. De cliënt kan op die manier tot inzicht en rolontwikkeling komen wat leidt tot persoonlijke groei en een voller leven.

Stages tijdens de bachelor opleiding Vaktherapie met drama

  • Basisschool De Buut in Nijmegen (2 jaar)
  • GGZ kliniek in Duitsland: Der Landschaftsverband Rheinland in Bedburg-Hau (1 jaar)
Overig
  • Leertherapie
  • Psychopathologie, (leer)module
  • Psychodrama en muzikale gezinssculpturen (met gebruikmaking van instrumenten).
  • Leergang Individuele Begeleiding Creattitude:
  • Roltraining en gevoelsontwikkeling
  • Landelijke opleiding ‘Learning Circle (LC)’ aan de NBES
  • Opleiding tot erkend Psychodramaturg (CP).

Heb je nog vragen

Wees welkom en laat het me weten!

Bel +31 (0)6 28689098 of vul het contactformulier in.

Naam(Vereist)
Door dit formulier te versturen ga je akkoord met de privacyverklaring.