Wat is dramatherapie?

Dramatherapie bestaat uit dramavormen die doelbewust en systematisch worden ingezet om ontwikkelings-, verwerkings- en acceptatie processen bij de cliënt te bewerkstelligen. De wisselwerking tussen de ervaring in de scène en de ervaringen uit het eigen leven spelen een belangrijke rol om de cliënt tot inzicht en motivatie tot verandering te brengen. Dramatherapeutische werkvormen zijn interventies waarbij ervaren en vormgeven centraal staan. Het opdoen van ervaringen is van belang om inzicht en reflectie te bewerkstelligen. De focus binnen dramatherapie is ‘doen’ en ‘ervaren’. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende (theater)werkvormen en expressietechnieken, en deze nodigen uit tot het vormgeven en uiten van emoties.

De cliënt leert zijn binnenwereld naar buiten te brengen door veranderingen aan te brengen in stemgebruik, mimiek en beweging. Ik stimuleer tot speelsheid en ben een rolmodel in spontaniteit en vrije expressie. Maar ik toon mij als dramatherapeut ook kritisch: een oefening is pas betekenisvol voor de cliënt als een transformatie ook daadwerkelijk zichtbaar is en ingevoeld kan worden.

Maak kennis met Contactgerichte Therapie. Bel mij of vul het contactformulier in.

“Creativity involves breaking out of established patterns in order to look at things in a different way.”

Edward De Bono
Contactgerichte therapie - DSC02176_1-683x1024

Veilig oefenen van nieuw gedrag

Binnen dramatherapie kan er geoefend worden met nieuw gedrag zonder dat er consequenties of gevolgen aan kleven. Het is een veilig werkveld om tot exploratie te komen op verbaal en non-verbaal niveau. Het is niet alleen maar spel aangezien de gevoelens die je ervaart precies zo aanvoelen als in het werkelijke leven. Dit maakt dramatherapie tot een waardevolle methode om in de actiegerichte werkvormen tot nieuwe ervaringen en gedrag te komen. De drama mogelijkheden zijn talrijk en waardevol om je verbeeldingskracht te ontwikkelen en tot antwoorden te komen in jezelf. Ik help je als dramatherapeut de nieuw verworven inzichten te verwoorden en te plaatsen binnen jouw context.

Heb je nog vragen

Wees welkom en laat het me weten!

Bel +31 (0)6 28689098 of vul het contactformulier in.

Naam(Vereist)
Door dit formulier te versturen ga je akkoord met de privacyverklaring.